Rakennettu ympäristö on suunniteltu palvelemaan ihmisiä. Mitä kattavammin eri tilat pystyvät palvelemaan ihmisten, yritysten ja yhteisöjen moninaisia tarpeita, sitä paremmin ne myös tuottavat omistajilleen. Colliersin tehtävänä on ymmärtää asiakaskokemuksen merkitys eri toimijoiden näkökulmasta ja johtaa hallinnoimiaan kiinteistöjä siten, että ne parhaiten vastaavat käyttötarkoitustaan ja niihin kohdistettuja odotuksia, olipa kyse sitten kiinteistön ekologisesta jalanjäljestä, toiminnallisuudesta, siisteydestä, terveestä elin- ja työskentely-ympäristöstä tai vaikkapa elämyksellisyydestä.

Asiakaskokemuksen merkityksen ymmärtäminen ja sen johtaminen avaa uusia mahdollisuuksia, ja siinä Colliers haluaa olla suunnannäyttäjä. Parhaan asiakaskokemuksen aikaansaaminen edellyttää onnistumista kaikilla alla avatuilla strategisesti tärkeillä neljällä osa-alueella.

Colliers Globe

Tuloksellisen kiinteistöjohtamisen lähtökohtana on aina asiakkaan liiketomintatarpeiden syvällinen ymmärtäminen. Meille ja asiakkaillemme kokonaisvaltaisen kiinteistöjohtamisen keskeisiä tavoitteita ovat kiinteistön arvon pitkäaikainen kehittäminen ja tuottavuuden maksimointi.

Näiden pohjalta Colliersin asiakaslähtöisen kiinteistöjohtamisen kulmakivinä ja päivittäisen toiminnan ytimessä ovat tiedolla johtaminen, vastuullisuus sekä tilojen käyttäjän että sijoittajan näkökulmasta, käyttäjäkokemuksen kehittäminen ja palvelu- ja kumppaniverkoston johtaminen

– Colliersin toimitusjohtaja Ari Vanhanen

Kiinteistöjohtaminen 2.0

Tiedolla johtaminen

→ Tiedolla johtamisella kilpailuetua

Käyttäjäkokemus

→ Käyttäjäkokemuksella jatkuvuutta

Vastuullisuus

→ Vastuullisuudella arvoa

Verkostojohtaminen

→ Verkostojohtamisella tehoa

Ari Vanhanen with Markus Nieminen/Sponda, Erika Salmenvaara/Antilooppi and Juhani Strömberg/Seedi – panel discussion at RecoTech2020: How are the industry megatrends changing real estate investor decision making – or are they?

Lue seuraavaksi

Johdetaanko teidän yrityksenne kiinteistöjä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti?

Onko teillä kiinteistöjohtamisessa jatkuva kokonaisvaltainen tilannekuva siihen, mikä toimii tässä päivässä ja toisaalta tuottaa parhaan mahdollisen pitkän tähtäimen hyödyn?

Hyödynnetäänkö kiinteistöjenne johtamisessa kaikkea relevanttia dataa ajantasaisesti ja läpinäkyvästi?