Colliers360 mahdollistaa reaaliaikaiseen tietoon perustuvan kiinteistöjen johtamisen ja päätöksenteon. Kiinteistösijoittajan näkökulmasta investoinnit ja kehittämisen toimenpiteet voidaan kohdentaa tehokkaammin tuottavimpiin kohteisiin. Palvelu helpottaa asiakkaan päätöksentekoa, tuottaa vertailutietoa, tuo läpinäkyvyyttä ja lisää kiinteistöjohtamisen ja kiinteistösijoittamisen laatua.

Colliers360

Uskomme, että menestyksekäs ja taloudellisesti kannattava johtaminen onnistuu vain, kun käytettävissä on tarpeeksi relevanttia tietoa ja kun sitä hyödynnetään oikein. Kiinteistöliiketoiminnassa tiedolla johtaminen tarkoittaa kaiken olemassa olevan tiedon hyödyntämistä – toimintatapoja, joilla kerättyä tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Data, digitaalisuus, modernit sovellukset, robotiikka ja tekoäly ovat tekemisemme keskiössä

– Heikki Ala, CIO

Moderni pilvipalvelu

Colliers360 on käyttäjäystävällinen, helppo ja nopea alusta tehokkaaseen kiinteistöjohtamiseen. Päätelaiteriippumaton pilvipalvelu tarjoaa kokonaisvaltaisen ja reaaliaikaisen tilannekuvan koko kiinteistöportfoliosta. Colliers360 tarjoaa läpinäkyvän, dynaamisen ja tietoturvallisen raportoinnin. Tuomme kaiken kiinteistöportfoliosi johtamiseen tarvitsemasi tiedon yhteen paikkaan. Palveluun on helppo liittää erilaisia sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä. Myös benchmark -vertailut oman kiinteistökannan ja muun markkinoilta saatavilla olevan datan kesken ovat mahdollisia (esim. KTI13)

Handshake

Läpinäkyvyydellä laatua

Asiakkaamme kiinteistö- ja talousjohto sekä Colliersin asiakkuuden palvelutiimiin kuuluvat voivat tarkastella ja analysoida yhdessä sovittuja kiinteistöjohtamisen tunnuslukuja. Merkittävää hyötyä asiakas saa myös siitä, että Colliersin laatu tulee läpinäkyväksi ja sitä kautta ohjaa meitä parempaan asiakaskokemukseen ja laatuun.

Rocket

Reaaliaikaisella tiedolla nopeutta

Colliersin palvelutiimi hyödyntää ajantasaista, relevanttia ja oikeaa tietoa päivittäisessä työssä kiinteistöpalvelutuottajien suoriutumisesta, kiinteistökustannuksista tai vaikka vuokramaksujen ajallaan toteutumisesta. Lähes reaaliaikaisen tiedon avulla voimme puuttua erittäin nopeasti mahdollisiin poikkeamiin ja optimoida ylläpitokustannuksia tehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Bullseye

Yhdellä näkymällä helppoutta

Asiakkaan tai palvelutiimin ei tarvitse käyttää samanaikaisesti useita kiinteistötietojärjestelmiä tai Exceleitä, vaan relevantti tieto tuodaan läpinäkyvästi yhdelle alustalla. Useisiin järjestelmiin vaivalloinen kirjautumisen kokemus ja tehoton tiedon kaivaminen jää pois.

Toiminnallisuuksia

  • Alustalle voidaan tuoda lähes rajoituksetta dataa eri tietolähteistä
  • Datan dynaaminen suodatus onnistuu eri näkökulmista ja aikasarjoina
  • Tietoja voidaan esittää yksittäisestä kohteesta, salkkutasosta tai koko portfoliosta
  • Tietojen helpot yhdistelyt eri tarkoituksiin esim. konsernitasolla
  • Vuokrausasteen tarkastelu toimii tiloittain, kerroksittain ja kohteittain
  • Ylläpitokustannuksia voidaan tarkastella tilitasolla sekä porautumalla laskulle
  • Tietoja voidaan tarkastella sovituista palveluista tehtävätasolla
  • Alusta mahdollistaa myös yhteistyössä käytettävien dokumenttien säilyttämisen ja jakamisen
  • Uusien kohteiden lisäys raportointiin ja sovitut tunnusluvut päivittyvät nopeasti

Reaaliaikainen tilannekuva koko kiinteistöportfoliosta

Toimistot ja liiketilat

Kiinteistösalkuissa, jotka sisältävät toimisto- ja liiketiloja, oleelliset seurattavat tunnusluvut liittyvät vuokralaiskokemukseen, toimitilojen vuokrausasteeseen, nettotuottoon, vuokrasaamisten kehittymiseen ja mahdollisiin maksuviiveisiin, vuokramaturiteettiin eli vuokrasopimusten jatkuvuuteen, tai esimerkiksi toteutuneisiin ylläpitokustannuksiin ja rakennuttamisprojektien hallintaan ja toteuttamiseen. Vastuullisuusraportoinnin näkökulmasta seurattavia asioita ovat esimerkiksi vuosittaiset päästövähennykset sekä niihin vaikuttavien osa-alueiden tunnuslukujen seuranta

Kauppakeskukset

C360 alustan kautta kauppakeskuksen johto saa selkeää ja konkreettista tietoa päätöksenteon tueksi. Tiedämme, mistä ovista asiakkaat kulkevat ja koska, miten myynti käy ja kehittyy kauppakeskuksen vuokralaisilla (esim. OCR). Tietojen jatkuva ja helppo saatavuus nopeuttaa analyysien tekemistä, reagointia ja toimenpiteiden suunnittelun keskittämistä olennaisiin asioihin.
C360 parantaa myös talous- ja vuokrahallinnon laatua ja reagointinopeutta tuomalla näkymän kauppakeskuksen tuottoihin ja kuluihin sekä kokonaiskannattavuuteen esim. NOI-luvun kehitykseen.

Asunnot

Asuntomanageerauksen keskeisiä tunnuslukuja ovat vuokrausaste, vuokrasaatavien kehittyminen, ylläpitokustannusten seuranta, asukastyytyväisyys, sekä nettotuotto. Asukaskokemuksen kehittäminen on entistä tärkeämmässä roolissa vuokralaistyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistamisessa, sekä kilpailtaessa parhaista pitkäaikaisista vuokralaisista. Operatiivisen toiminnan tehokkuus mitataan seuraamalla esimerkiksi tyhjäkäyttöaikaa tai vuokratulojen kehittymistä.

Tomi Ventovuori – keynote at RecoTech2020: Property Management 2.0 – Unseen Horizons are raising with data.

Lue seuraavaksi

Johdetaanko teidän yrityksenne kiinteistöjä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti?

Onko teillä kiinteistöjohtamisessa jatkuva kokonaisvaltainen tilannekuva siihen, mikä toimii tässä päivässä ja toisaalta tuottaa parhaan mahdollisen pitkän tähtäimen hyödyn?

Hyödynnetäänkö kiinteistöjenne johtamisessa kaikkea relevanttia dataa ajantasaisesti ja läpinäkyvästi?