Kiinteistötoimialan digikypsyysaste laahaa monen muun toimialan perässä. Kiinteistöalan yritykset ovat perinteisesti investoineet huomattavasti vähemmän teknologiaan kuin esimerkiksi finanssi- tai julkinen sektori. Yli puolet kiinteistöalan ammattilaisista on kuitenkin tekemisissä datan kanssa ja heistä neljännes käyttää aikaa datan organisointiin päätöksenteon tueksi. Onkin selvää, että kiinteistöjohtamisessa tarvitaan uusia teknologisia ratkaisuja ja tehokkaampia työkaluja.

Kiinteistövarallisuuden markkina-arvon on arvioitu olevan suuruudeltaan yli 10 biljoonaa euroa eli 10 miljoonaa miljoonaa (10 000 000 000 000). Tätä varallisuuslajia johdetaan edelleen pääosin Exceleillä. Kaupallisista kiinteistöistä 30% johdetaan pääasiassa taulukkolaskentaohjelmilla ja 75% datasta on siiloutunut useaan järjestelmään ilman, että tiedot ovat helposti yhdistettävissä tai että tiedon koonnissa on hyödynnetty älykkäitä tietorakenteita ja automatisointia

– Tomi Ventovuori, Colliersin Toimisto- ja liiketilat liiketoimintayksikön johtaja

Colliers Proptech kiinteistöjohtamisen muutoksen ytimessä

Verkostoitumalla erilaisten teknologiaan ja digitalisaatioon keskittyvien kasvuyritysten kanssa luomme kiinteistöalalle vahvaa PropTech-verkostoa, joka hyödyntää sekä kiinteistöjen omistajia, käyttäjiä kuin myös kiinteistöjohtajia. PropTechin avulla kiinteistöistä tulee entistä älykkäämpiä, minkä johdosta niitä voidaan valjastaa toteuttamaan yksilöllisemmin käyttäjien tarpeita. Tämä puolestaan lisää hyötyä, jonka kuluttajat kokevat kiinteistöistä saavansa – ja se puolestaan näkyy positiivisesti omistajan viivan alla.

Colliers Proptech on kiinteistöjohtamiseen liittyvien teknologioiden sekä digitaalisten ratkaisuiden ja palveluiden uniikki kokonaisuus ja konsepti, joka jalostaa ja hyödyntää kiinteistöjen arvoketjuun liittyvää dataa asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi. Colliers Proptech on myös uusia digitaalisia ratkaisuja tarjoavien yritysten kansainvälinen ja kasvava yhteisö, jonka kautta lupaavat teknologiset ratkaisut voidaan tuoda nopeasti asiakkaiden hyödynnettäväksi.

Tulevaisuuden kiinteistöjohtaminen sekä eniten arvoa luovat teknologiat ja palvelut syntyvät edelläkävijäyritysten verkostoissa. Colliers mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen kannattavasti työskentelemällä parhaiden varhaisen vaiheen Proptech-yritysten kanssa.

– Tomi Ventovuori, Colliersin Toimisto- ja liiketilat liiketoimintayksikön johtaja
City

Colliersin Proptech konsepti koostuu paikallisista ja laajasta globaalista innovaatioympäristöstä sekä teknologiaratkaisuvalikoimasta

Innovaatioympäristö

Kumppanuustapahtumat

→ Kumppanuustapahtumat

Tähtikiihdyttämö

→ Tähtikiihdyttämö

Teknologiset ratkaisut

Colliers360

→ Data-alusta

Sovellukset

→ Sovellukset

Kuuntele podcast

Lue seuraavaksi

Johdetaanko teidän yrityksenne kiinteistöjä johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti?

Onko teillä kiinteistöjohtamisessa jatkuva kokonaisvaltainen tilannekuva siihen, mikä toimii tässä päivässä ja toisaalta tuottaa parhaan mahdollisen pitkän tähtäimen hyödyn?

Hyödynnetäänkö kiinteistöjenne johtamisessa kaikkea relevanttia dataa ajantasaisesti ja läpinäkyvästi?