Ajankohtaista | 21.10.2022

Vastuullisella työympäristöllä on merkitystä

Vastuullisuus on monelle yritykselle keskeinen arvo, mutta kuinka se näkyy käytännössä? Yksi tapa on valita toimitilat energiatehokkaasta kiinteistöstä. Kiinteistöjen ympäristövaikutuksia arvioidaan erilaisilla sertifikaateilla, joista BREEAM ja LEED ovat globaalisti tunnetuimmat. Sertifikaattien kategoriat kattavat kiinteistöjen energian-, veden- ja maankäyttöä, materiaalivalintoja, sisätiloja, kuljetuksia, innovaatioastetta sekä jätteitä.

Vastuullinen työympäristö tukee yrityksen liiketoimintaa: energia- ja kustannussäästöjen lisäksi se lisää henkilöstön hyvinvointia. Viihtyisät ja vastuulliset toimitilat nostavat myös organisaation työnantajamielikuvaa kilpailluilla työntekijämarkkinoilla.

Tämänhetkiseen energiakriisiin yritykset pystyvät vaikuttamaan huolehtimalla jokapäiväisestä energiankäytöstä toimistolla. Keräsimme tähän artikkeliin parhaimmat vinkit Motivan Astetta alemmas -kampanjasta, jonka tavoitteena on kannustaa kuluttajia ja yrityksiä säästämään energiaa.

Katso tästä listasta vinkit energian säästämiseksi toimitiloissa:

Astetta alempi lämmitys

 • Alentakaa toimiston lämpötilaa. Huonelämpötilat ja niiden säätömahdollisuus tulee lämmityskaudella asentaa arvoon 21°C. Jäähdytyskaudella ei tule olla jäähdytysmahdollisuutta lämpötilan ollessa alle 23 °C. Jäähdytysverkoston menoveden lämpötilakompensointi tulee ottaa käyttöön.
 • Mikäli työtiloissa tuntuu vetoa, älkää korvatko sitä lämmityksen nostolla. Vedon syy on selvitettävä ja korjattava pikimmiten.

Astetta parempi valaistus

 • Tarkistakaa sisävalaistuksen aikaohjelmat sekä läsnäolo-/liiketunnistinohjauksen päälläoloaika, jotta ne vastaavat käyttöä eikä valoja pidetä turhaan päällä.
 • Mikäli aikaohjelmat eivät ole käytössä, sammuttakaa valaisimet, kun niille ei ole tarvetta.
 • Vaihtakaa valaisimet LED-valaisimiin.
 • Tarkistakaa valaistuksen aluerajat: koko tilaa ei tarvitse valaista sen takia, että yksi ihminen tekee työtä yhdessä kohtaa.
 • Hyödyntäkää luonnonvaloa vuodenajan mukaan valaistuksessa.

Astetta parempi ilmanvaihto

 • Tarkistakaa ilmanvaihdon aikaohjelmat, painetasot ja ilmamäärät vastaamaan tilojen käyttöä ja tarvetta. Jos mietitään mahdollisuutta kytkeä ilmanvaihto pois päältä esimerkiksi osaksi yöaikaa, on syytä konsultoida ammattilaista.
 • Mikäli talvella tulee pakottava tuuletustarve, tuulettakaa nopealla ristivedolla. Ikkunaa tai ikkunoita ei jätetä raolleen pitkiksi ajoiksi.

Astetta vähemmän elektroniikkaa

 • Sammuttakaa elektroniikkalaitteet, kun ne eivät ole käytössä. Huom! Myös valmiustila kuluttaa sähköä.
 • Asettakaa laitteiden oletusasetukset energiansäästölle, mikäli laitteessa on energiansäästötila.
 • Huolehtikaa laitteiden puhdistuksesta. Pöly ja lika voivat lisätä laitteen energiankulutusta.
 • Suosikaa portaita hissin sijaan.

Astetta toimivammat sosiaalitilat

 • Mikäli vaikuttaa siltä, että vesikaluste saattaa vuotaa, ilmoittakaa heti huoltomiehelle.
 • Säätäkää jää- ja pakastinkaappien lämpötilat oikealle tasolle (2-6 °C ja -18 °C). Jää- ja pakastinkaappeja ei saa täyttää ääriään myöten.
 • Varmistakaa, etteivät kylmälaitteet ja lämmönlähteet ole sijoitettu vierekkäin.

Astetta kestävämpi työmatka

 • Tunnistakaa organisaation mahdollisuudet edistää kestäviä liikkumismuotoja ja vähentää auton käyttöä: kannustakaa henkilöstöä kulkemaan työmatkat kävellen tai pyöräillen, ottakaa käyttöön työsuhdepyörät ja pidemmillä työmatkoilla suosikaa joukkoliikennettä.
 • Mahdollistakaa etätyöskentely työmatkaliikenteen vähentämiseksi.

Lue lisää Astetta alemmas -kampanjasta täältä: https://www.astettaalemmas.fi/

Lähde: Motiva

Colliers on mukana valtakunnallisessa Astetta alemmas -kampanjassa. Astetta alemmas -kampanja on Motivan energiansäästökampanja, jonka tavoitteena on kannustaa sekä kuluttajia että yrityksiä säästämään energiaa. Myös Colliers on sitoutunut omilla toimillaan vähentämään energiankulutusta.

Jaa artikkeli