Ajankohtaista | 07.12.2020

Kauppakeskukset Seppä, Veturi ja Karisma kärkinelikossa asiakastyytyväisyysvertailussa.

KTI:n tuoreessa kauppakeskusten asiakastyytyväisyysvertailussa yksi kauppakeskusmanageri nousi ylitse muiden. Neljästä parhaiten sijoittuneesta kauppakeskuksesta jopa kolme on Colliersin manageroimaa; ykköseksi vertailussa sijoittui Jyväskylässä sijaitseva Seppä, toiseksi Veturi Kouvolassa ja neljänneksi Karisma Lahdessa. Mukana vertailussa oli 25 kauppakeskusta ympäri Suomen.  Colliers on tällä hetkellä selvä ykkönen kauppakeskusten johtamisessa Suomessa myös kauppakeskusten neliömäärillä mitattuna. 

Mitkä seikat sitten korostuivat kärkipäähän sijoittuneiden vuokralaisten vastauksissa? Tutkimuksen mukaan kauppakeskusten vuokralaiset arvostavat paikallista johtamistyyliä ja ihmisläheistä johtamista.

”Meidän vahvuutemme kauppakeskusmarkkinassa on ihmisläheinen ja kauppakeskuksesta käsin tehtävä kauppakeskusjohtaminen eli management by walking, mikä näkyi hyvin KTI:n suorittamassa asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksissa”, kertoo Colliersin kauppakeskusliiketoimintayksikön johtaja Eeva Jauro. ”Tuloksista voidaan nähdä myös se, että niissä kauppakeskuksissa, joissa kiinteistöjen omistaja ja kauppakeskusmanageri tekevät erityisen tiivistä työtä yhdessä keskuksen kehittämisen eteen ja ovat muodostaneet vahvan ja luottamuksellisen suhteen, myös kauppakeskuksen vuokralaiset ovat tyytyväisiä”, Jauro jatkaa.

Ykköseksi tulleen LähiTapiolan omistaman kauppakeskus Sepän vastauksissa korostui erityisesti kauppakeskuksen siisteys, kauppakeskusjohtaminen sekä yleinen hyvä ilmapiiri keskuksessa niin johdon ja vuokralaisten, kuin myös vuokralaisten kesken. Sepän kauppakeskusjohtaja Mikko Seppälän mielestä aktiivinen ja avoin vuorovaikutus vuokralaisten kanssa on ensiarvoisen tärkeää, mikä tuli myös avoimissa kommenteissa esille. ”LähiTapiolan arvoissa korostuvat vastuullisuus, ympäristö, yrittäjyys ja paikallisuus sekä asiakaslähtöisyys. Kun nämä otetaan huomioon kiinteistösijoittamisessa ja kiinteistöjohtamisessa, se tavoitteidemme mukaisesti näkyy toiminnan tuloksena, kuten nyt kauppakeskus Sepässä”, kertoo Jussi Roine, LähiTapiolan kohdepäällikkö.

Toisen ja neljännen sijan KTI:n asiakastyytyväisyystuloksissa nappasivat Mercadan omistamat kauppakeskukset Veturi Kouvolassa ja Karisma Lahdessa. Toimitusjohtaja Harri Holmström on erittäin tyytyväinen siihen, että tulokset vahvistavat Mercadan arvojen mukaisen johtamistyylin näkyvän aidosti kauppakeskusten operatiivisessa toiminnassa. Vuokralaiset kokevat molempia keskuksia johdettavan vastuullisesti ja inhimillisesti, ja johto on omistajaa myöten läsnä vuokralaisten arjessa. Etenkin toimet koronakriisistä selviytymisessä saivat kiitosta. Veturin kauppakeskusjohtaja Jari Koistinen korostaa, että ensiarvoisen tärkeässä roolissa on omistajan, kauppakeskusmanagerin ja vuokralaisten välinen luottamus ja sen synnyttäminen on pitkäjänteisen työn tulos. Karisman kauppakeskusjohtaja Mari Rönkä puolestaan nostaa esiin avoimen vuorovaikutuksen kaikkien osapuolten kesken hyvien tuloksien taustalta.

Ihmisläheinen johtaminen sekä hyvät ja toisiaan arvostavat kumppanuudet luovat pohjan menestyksekkäälle tekemiselle – kauppakeskusjohtaminen ei ole tästä poikkeus”, toteaa Eeva Jauro lopuksi ja onnittelee tiimejä menestyksekkäistä tuloksista. 

Lisätietoja: 
Eeva Jauro, Head of Shopping Centre Management, Colliers International Finland
Puhelin: +358 50 502 0836, sähköposti: eeva.jauro@colliers.com

Jaa artikkeli