Ajankohtaista | 25.05.2020

Kiinteistöalan asiantuntija Colliers International uskoo kiinteistömarkkinoiden elpyvän maailmanlaajuisesti nopeammin COVID-19-kriisin jälkeen kuin 2000-luvun finanssikriisin jäljiltä. 

Yhtiö toteaa, että vaikka maailmanlaajuinen taantuma onkin odotettavissa, myös toivon pilkahduksia on nähtävissä, kun Kiinan teollisuuden viimeisimmän PMI-indeksin tiedot osoittavat maaliskuussa vakautumista helmikuun ennätyksellisen alhaisten tasojen jälkeen. Oxford Economicsin tietojen mukaan BKT laski ensimmäisellä vuosineljänneksellä maailmanlaajuisesti 1,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja toiselle vuosineljännekselle ennustetaan 0,3 prosentin lisälaskua. Kolmannelle vuosineljännekselle odotetaan kuitenkin noin 1,5 prosentin nousua ja viimeiselle vuosineljännekselle noin 1,8 prosentin nousua. 

Colliers International Finlandin toimitusjohtaja Ari Vanhanen toteaa: ”Tämän tason järkkymistä ei maailmanmarkkinoilla ole aiemmin nähty. Sen vaikutukset näkyvät kaikkialla maailmassa, sellaisissakin maissa, joihin finanssikriisi ei juurikaan vaikuttanut. Nähtäväksi jää, mikä on vaikutus maittain ja kuinka nopeasti yksittäiset maat selviävät tilanteesta. Kiitos ripeiden päätösten ja nopean toiminnan, taudin leviäminen on saatu Suomessa toistaiseksi ainakin hallintaan. Koronaepidemian lopullisia vaikutuksia Suomen kiinteistömarkkinaan on vielä mahdoton arvioida. BKT:n maailmanlaajuiseen laskuun ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten matkustusrajoitusten vaikutukset niin kauppaan kuin matkailualaankin sekä öljyn hinnan lasku ja osakemarkkinoiden epävakaus. Hyvä uutinen on, että odotamme näiden kaikkien elpyvän suhteellisen nopeasti.” 

Colliers huomauttaa, että kiinteistömarkkinoiden vuotuiset sijoitusmäärät ovat yleisesti olleet kasvusuuntaisia finanssikriisin jälkeen. Vuoden 2018 aikana sijoitettiin ennätykselliset 1,8 miljardia dollaria ja vuoden 2019 aikana 1,7 miljardia dollaria. Tänä vuonna taantumista on tiedossa, ja maaliskuun alustavien tietojen perusteella maailmanlaajuinen sijoitustoiminta on laskenut 48 miljardiin dollariin, mikä tarkoittaa noin 70 prosentin laskua maaliskuun 2019 144 miljardiin dollariin verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen luku, 250 miljardia dollaria, on alhaisin sitten vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen. 

Joillakin yksittäisillä markkina-alueilla on näkynyt positiivisuutta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Yhdysvalloissa sijoitustoiminta ylsi 113 miljardin dollarin arvoon, mikä on lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten toteutunut 116 miljardia dollaria. Isossa-Britanniassa yllettiin jopa 9 prosentin nousuun, vuodentakaisesta 16,9 miljardista dollarista 18,4 miljardiin dollariin. Tähän tulokseen vaikutti suuresti iQ:n opiskelija-asuntolasalkun myynti 6 miljardilla dollarilla. Erityisen hyviin tuloksiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä yllettiin Saksassa (35 prosentin kasvu vuodentakaisesta), Italiassa (43 prosentin kasvu vuodentakaisesta) ja Espanjassa (46 prosentin kasvu vuodentakaisesta). 

Colliersin ekonometrinen malli viittaa siihen, että toisen vuosineljänneksen maailmanlaajuiset sijoitusmäärät pysyttelevät samalla tasolla heikon ensimmäisen vuosineljänneksen kanssa. Vaikka Kiinassa rajoituksia onkin alettu purkaa, eri puolilla maailmaa ollaan vielä poikkeusoloissa, joten liiketoiminta pysyy edelleen hiljaisena tulevina viikkoina. Malli kuitenkin ennustaa selvää nousua kolmannelle ja neljännelle vuosineljännekselle, ja maailmanmarkkinoiden uskotaan nousevan COVID-19-pandemian puhkeamista edeltävälle tasolle. 

Colliers Internationalin tutkimusryhmän varajohtaja Oliver Kolodseike toteaa: ”Koska COVID-19-kriisi etenee nopeasti, kiinteistömarkkinoiden lyhyen aikavälin suuntaa on mahdotonta ennustaa. Uskon kuitenkin, että on merkkejä sille, että voimme olla varovaisen optimistisia. Hallitukset ja keskuspankit ovat reagoineet tilanteeseen paljon nopeammin ja suuremmassa mittakaavassa kuin finanssikriisin aikana, ja maailmanlaajuinen pääoman painoarvo on paljon suurempi kuin vuosikymmen sitten. Sijoittajat haluavat monipuolistaa salkkujaan. Mallimme mukaan toisella puolivuotiskaudella on lyhyen taantuman jälkeen odotettavissa selkeää elpymistä. Tämä kuitenkin perustuu ennusteisiin voimakkaasta talouden elpymisestä toisen puolivuotiskauden aikana, joten arvioon kannattaa suhtautua varauksella.” 

Jaa artikkeli