Ajankohtaista | 19.06.2023

Valitsemalla vastuulliset toimitilat viestit yrityksesi arvoista niin henkilöstölle, asiakkaille kuin sidosryhmillesikin. Miten toimitilojen vastuullisuutta voi mitata?

Toimitilojen valinnassa vastuullisuusnäkökulmilla on merkitystä. Vastuulliset tilat ovat ympäristöystävällisempiä, kustannustehokkaampia sekä usein myös työhyvinvointia paremmin tukevia. Vastuullisuuden tavoittelu ja edistäminen on myös taloudellisesti järkevää, sillä vastuullinen toimitila minimoi taloudellisia riskejä. Vastuullisella tilavalinnalla yritys viestii sidosryhmilleen, että se välittää ihmisistä ja kestävistä arvoista. Onneksi vastuullinen tilavalinta on monelle jo standardi samalla kun sertifioitujen kiinteistöjen saatavuus kasvaa nopeasti.

Mitä keinoja toimitilan etsijällä on käytössään selvittäessään eri tilavaihtoehtojen vastuullisuusnäkökulmia? Jussi Järvinen vastaa Colliersilla toimitilavuokrauksesta. Hän on työskennellyt koko työuransa kiinteistöjen parissa ja tuntee hyvin yritysten moninaiset tarpeet toimitilaprojekteissa. Pyysimme häneltä listausta, mitä tekijöitä toimitilan etsijän kannattaa painottaa toimitilojen valinnassa vastuullisuuden näkökulmasta. Tässä vinkit!

Panosta tilojen toimivuuteen ja viihtyvyyteen, se lisää työhyvinvointia

Toimitiloilta vaaditaan erityyppisiä tilaratkaisuja työtehtävien suorittamiseen ja ihmisten kohtaamiseen päivän aikana. Yksi suuri avotila soveltuu hyvin hiljaiseen asiantuntijatyöskentelyyn, mutta harvoin ajatusten vaihtoon ja tiimipalavereihin – niitä varten tulee löytyä omat erilliset työskentely- ja neuvottelutilat. Monipaikkainen työ asettaa haasteita myös tilakapasiteetin tehokkaalle käytölle. Hybridityön käytänteet kannattaakin päivittää samalla kun toimitilaratkaisuja suunnitellaan. Kannattaa myös hyödyntää työympäristösuunnittelijoiden ammattitaitoa, etenkin jos kyseessä on yli 50 henkilön toimiston muutoshanke.

Valitse sijainti niin, ettei työmatka-ajot kuormita toimitilan hiilijalanjälkeä

Toimitilan sijainnilla on vaikutusta työmatkoista kertyvän hiilijalanjäljen suuruuteen. Mitä parempien julkisten kulkuyhteyksien varrella toimitila sijaitsee, sitä vähemmän päästöjä syntyy työmatkaliikenteen johdosta. Kiinnitä toimitilan saavutettavuuteen huomiota laatimalla havainnekuva työntekijöidesi asuinpaikoista sekä julkisen liikenteen pääväylistä, ja sijoita karttaan lopuksi vaihtoehtoiset toimitilat. Mitä parempi saavutettavuus enemmistön kannalta, sen tyytyväisemmät tilojen käyttäjät, näin pääsääntönä.

Vertaile kiinteistöjen ympäristösertifikaatteja, ne kertovat energiatehokkuudesta

Rakennusten ympäristötehokkuutta mitataan ja todennetaan useilla erilaisilla sertifioinneilla, tunnetuimmat näistä ovat BREEAM ja LEED. Sertifiointi varmistaa, että kiinteistössä on toimittu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti rakentamisen ja/tai käytön aikana, riippuen sertifikaatista. Sertifioidun toimitilan valinta viestittää henkilöstölle, asiakkaille ja sidosryhmille yhtiön arvoista ja siitä, että toimintaa johdetaan vastuullisuuden kautta. Vertaile eri toimitiloja ja kysy kiinteistöjen ympäristösertifikaateista – vuokraajat kertovat mielellään kiinteistön vastuullisuudesta.

Vai sittenkin vastuullisesti ja avaimet käteen -periaatteella, kiitos!

Monelle yritykselle toimitilan muutto on ainutkertainen tapahtuma, josta yrityksellä ei ole aiempaa kokemusta. Hankkeeseen ryhtyminen tuntuu työläältä ja aikaa vievältä, ja pelko kustannusten karkaamisesta kauhistuttaa. Ammattimaisesti toteutettu toimitilan muutosprojekti on ratkaisu, jota useimmat asiakkaistamme suosivat. Kaikkea ei kannata tehdä itse.

Colliersin vuokralaisedustuspalvelussa toteutamme toimitilaprojektit avaimet käteen -periaatteella silloin, kun asiakas niin toivoo. Etsimme asiakkaille heidän toimintaansa parhaiten tukevat tilat, vastuullisuustavoitteet huomioon ottaen, sekä tuomme mukanamme tarvittavat kumppanit työympäristökonsulteista sisustussuunnittelijoihin. Myös vuokrauspäälliköillämme on kattava näkemys eri alueiden toimitilamarkkinasta, ja osaamme ehdottaa asiakkaillemme parhaimmat tilat heti ensimmäisenä. Tarjous-/sopimusneuvottelut hoituvat näppärästi kauttamme molemmissa palveluissamme.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin olette askeleen lähempänä uusia toimitilojanne!

Jussi Järvinen
Head of Leasing, Commercial Properties
Colliers Finland
+358 40 042 1464
Jussi.jarvinen@colliers.com

Lue lisää palveluistamme ja tutustu kohteisiimme: www.collierstoimitilat.com

Jaa artikkeli